MALAM MUSTAJAB DOARebutlah peluang yang ada ini...doalah baik-baik untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat...semoga Allah merahmati kita semua...

Labels: